Aanmeldformulier

Watersportvereniging Ons Buiten

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor onze vereniging!

Uw aanmelding om toe te treden als kandidaat-lid van Watersportvereniging Ons Buiten kunnen we verwerken nadat u onderstaande vragenlijst heeft ingevuld en verzonden.

De gegevens dienen uitsluitend voor het registreren van u als lid van onze vereniging, conform de regels van de AVG privacywetgeving. Ze worden zorgvuldig behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Na ontvangst van de vragenlijst nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u nader te informeren.

Persoonlijke gegevens

Niet verplicht om in te vullen

Motivatie

EHBO

Regelgeving

Overige opmerkingen

Naar waarheid ingevuld

 

Bij deze verleen ik toestemming om de door mij in dit formulier ter beschikking gestelde gegevens te gebruiken voor het beheren van mijn lidmaatschap bij Watersportvereniging Ons Buiten en, indien van toepassing, bij de verenigingen De Waterval en De Electraval.

 

Beveiligings code Beveiligings code