Heeft u een Mijn Buiten account? Log dan in!


Aanmeldformulier

Watersportvereniging Ons Buiten

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor onze vereniging!

Uw aanmelding om toe te treden als kandidaat-lid van Watersportvereniging Ons Buiten kunnen we verwerken nadat u onderstaande vragenlijst heeft ingevuld en verzonden.

De gegevens dienen uitsluitend voor het registreren van u als aspirant kandidaatslid van onze vereniging, conform de regels van de AVG privacywetgeving. Ze worden zorgvuldig behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Na ontvangst van de vragenlijst nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u nader te informeren.

Belangrijk

U dient vooraf kennisgenomen te hebben van onze Informatiefolder voor aspirant kandidaat-leden. Hierin willen wij u kennis laten maken met de belangrijkste zaken rond het verwerven van een huisje in de Bergse Achterplas.

Deze kunt u hier downloaden

De vereniging ontvangt enorm veel aanmeldingen terwijl er slechts enkele huisjes in de verkoop staan. Niet om u te ontmoedigen: op iedere 10 aangemelde aspirant-kandidaatleden staat slechts één huisje in de verkoop.

 

Persoonlijke gegevens

Contact privé

 

Motivatie

Kunt u in het kort aangeven waarom u kandidaat-lid wenst te worden van WSV Ons Buiten?

Bent u gericht op een bepaald perceel/huisje en zo ja, welk perceelnummer/huisje?

Algemene opmerkingen

Zijn er overige opmerkingen die van belang zijn voor uw kandidaat-lidmaatschap?

 


Beveiligingscode Beveiligingscode